Tradicionalna indijska medicina, ajurveda, je nastala zelo davno. Na splošno velja za najstarejši medicinski sistem. Kljub starosti pa ajurveda temelji na načelih, ki izhajajo iz globokega razumevanja resnic o življenju – v nas in okoli nas ter jih današnja znanost enega za drugim počasi potrjuje kot znanstvena.

 

Znanost v nekem trenutku (da bi služila življenju) mora dojeti povezanost fizične stvarnosti z duševno in duhovno. Ajurveda gre še naprej: ne trdi le, da je fizična realnost v tesnem prepletu z našo duševno in duhovno komponento, ampak da pravzaprav te subtilne psihološke ravni fizično stvarnost ustvarjajo.Četudi so tovrstne ugotovitve že znanstvene v fiziki, nanje pozabljamo, ko gre za biološko realnost.

 

Vsebina ajurvede, če le kot primer omenim učenje o ustvarjalnih silah in pogled na fiziologijo človeka, sodobni medicinski znanosti lahko dodatno pomagajo pri razumevanju bistroumnosti življenja v nas. Tudi slehernemu človeku načela ajurvede ponudijo razumevanje povezave med duševnostjo in telesom ter osnovne napotke za zdravo in polno življenje. Zdravje v ajurvedi pomeni živeti v skladu s svojo osnovno psihotelesno naravo. Ta je za vsakega od nas nekoliko različna in v skladu z vsem, kar nas obdaja.

 

Nosilka programskega sklopa Ajurveda:

Biljana Dušić, zdravnica in svetovalka ajurvedske medicine,
predsednica Slovenskega združenja za Chenjiagou taijiquan