Homeopatija je med uporabniki in stroko ohranila visok položaj zaradi svojega celostnega pristopa k zdravljenju. V času, ko polifarmacija in stranski učinki zdravil zahtevajo vedno večji davek, je homeopatija, ki ne pozna nevarnih stranskih učinkov, zasvojenosti in je okolju prijazna, dobrodošla dopolnitev sodobnemu načinu zdravljenja. Njena tradicija in popularnost slonita na izjemno širokem polju delovanja, ki združuje tako telo kot duševni svet človeka, kar uporabniki v sodobnem načinu življenja pogosto pogrešajo.

 

V zadnjem desetletju se je tudi način priprave homeopatskih zdravil posodobil in je v preprosti obliki na voljo najširšemu krogu odjemalcev.

 

Homeopatsko zdravljenje ima sicer v Evropi že več kot dvestoletno tradicijo, v Sloveniji pa je bilo prvič omenjeno leta 1822. S priključitvijo Evropski uniji se homeopatsko znanje in zdravila znova vračajo. Tudi Svetovna zdravstvena organizacija spodbuja raznovrstnost medicine ter spodbuja razvoj komplementarne in tradicionalne medicine, v katero se uvršča tudi homeopatija.

 

Nosilka programskega sklopa Homeopatija: 

dr. Maruša Hribar, mag. farm

članica izvršilnega odbora Evropskega združenja za integrativno medicino